Informacja o możliwości zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Unimet Sp. z o.o., działając jako Dystrybutor, stosownie do treści art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893, dalej jako: „Ustawa”) informuje Klientów, że w naszych sklepach istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania posiadanego przez Państwa zużytego sprzętu w punktach zbierania, wyznaczonych w każdym z naszych sklepów. Informujemy, że powyższa możliwość istnieje również w podczas dostarczenia Klientowi przez Unimet sprzętu przeznaczonego dla gospodarstwa domowego. Możliwość zwrotu sprzętu przez Klienta do Unimet następuje na zasadach opisanych poniżej:

 1. Dystrybutor zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Przykładowo w przypadku zakupu przez klienta sprzętu, możliwe będzie nieodpłatne pozostawienie zużytego sprzętu tego samego rodzaju i o tych samych funkcjach co sprzęt kupowany, w wyznaczonym punkcie zbierania w sklepie Unimet.

 2. Dystrybutor, dostarczając klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. W przypadku chęci zwrotu produktu tego samego rodzaju i o tych samych funkcjach, co sprzęt kupowany prosimy o wpisanie powyższej chęci za pomocą opcji „+ Dodaj uwagi do zamówienia” w formularzu podsumowującym zamówienie lub poprzez kontakt z telefoniczny 17 230 67 41.

 3. W przypadku realizacji zwrotu zużytego sprzętu w przypadkach 1-2 powyżej zwracamy uwagę, że sprzęt kupowany i zwracany powinien być tego samego rodzaju i o tych samych funkcjach co sprzęt kupowany, co oznacza, że w przypadku zakupu wiertarki nie będzie możliwe dokonanie zwrotu innego rodzaju sprzętu (np. kosiarki, itdp).

 4. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 5. Dystrybutor może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

 6. Lista punktów zbierania zużytego sprzętu: https://elektrosmieciwsieci.pl/mapa/. Lista punktów zbierających zużyty sprzęt jest również wskazana na stronie internetowej danej gminy.

 7. Lista punktów zbierania zużytego sprzętu położonych w sąsiedztwie sklepów Unimet:

  Rzeszów:

  PSZOK(Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów) zlokalizowane przy:

  1. ul.Ciepłownicza 11

  2. al. gen. W.Sikorskiego 428

   

  Mielec:

  1. SM RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jadernych 4B

  2. SATTOL PPHU Elektroniki Lasota Tomasz, ul. Pułaskiego 2b/3

   Stalowa Wola:

  1. RUPIECIARNIA przy ulicy 1-go Sierpnia 18A

  2. RUPIECIARNIA 2 przy ulicy COP 38

  Krosno:

  1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów przy ulicy Białobrzeskiej 108

  2. Pojemnik na drobne elektrośmieci - ul. Lwowskiej 28a, przy Urzędzie Miasta Krosna, dzielnica Śródmieście, ul. Fredry 12, baza MPGK Krosno Sp. z o.o., dzielnica Zawodzie,

  Jasło:

  1. ELEKTRO Bogusław Bargieł, ul. Lwowska 4, 38-200 Jasło

  2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów,  ul. Żniwna 11

   Sanok:

  1. Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe „SANBUD” Fedak Maria Sp. J., ul. Targowa 27, 38-500 Sanok,

  2. Firma TAJMAX, ul. Jagiellońska 50, 38-500 Sanok,

   Tarnobrzeg:

  1. Pojemniki przy ul. Odwet Jędrusie 1, oraz Bema 106

  2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Rusinowskiego 1.

   Tyczyn:

  1. Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. ul. 3 -Maja 35, 36-030 Błażowa

  Adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: - ul. Myśliwska 9

   Nowa Dęba:

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, ul. Leśna 1

   Rymanów:

  1. ul. Bieleckiego, 38-480 RYMANÓW